TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
PTSC Đình Vũ hướng về Miền Trung thân yêu

(Ngày cập nhật: 17-11-2020 09:30:56)

Hướng về miền Trung với niềm chia sẻ và đồng cảm, CBCNV – Người lao động Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã cùng với người lao động Tổng Công ty PTSC chung tay vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung cả về vật chất và tinh thần. Sau hơn 01 ngày kêu gọi vận động, tổng số tiền quyên góp được là 81.300.000 đồng đã được chuyển về Quỹ hỗ trợ chung của Tổng Công ty để triển khai các hoạt động ủng hộ bão lụt cho nhân dân miền Trung theo chương trình ASXH của Tập đoàn PVN.

Công bố thông tin về Kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm tra Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019

(Ngày cập nhật: 13-11-2020 17:03:20)

Ngày 12/11/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Công văn số 881/KTNN-CN VI ngày 23/10/2020 của Kiểm toán Nhà nước về việc Kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm tra Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Số tiền thuế TNDN kiến nghị thu là 209.081.370 đồng.

THAM GIA HỘI THAO KỸ THUẬT PCCC TOÀN KHU CÔNG NGHIỆP

(Ngày cập nhật: 03-11-2020 09:36:25)

Hưởng ứng ngày “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10” và kỷ niệm ngày “Doanh nhân Việt Nam 13/10”, sáng ngày 12/10/2020, tại Công ty cổ phần DAP - Vinachem - KCN Đình Vũ, P. Đông Hải II, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Cụm Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy (ATPCCC) Khu Kinh tế Đình vũ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thao kỹ thuật chữa cháy cho các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Khu Công nghiệp.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

(Ngày cập nhật: 20-10-2020 21:33:13)

Công văn số 489/PTSCDV-CBTT về việc: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans