Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 25/02/2021 6:38:48 SA

CAPE FORBY

Cập nhật: 24/02/2021 7:05:51 SA

AS FLORA

Cập nhật: 19/02/2021 4:48:32 CH

CAPE FARO

Cập nhật: 18/02/2021 1:53:39 CH

TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

(Ngày cập nhật: 20-01-2021 22:31:51)

Công văn số 23/PTSCDV-CBTT ngày 20/01/2021 về việc: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

PTSC ĐV TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021

(Ngày cập nhật: 25-12-2020 16:38:32)

Ban lãnh đạo PTSC Đình Vũ ước tính tổng doanh thu và lãi sau thuế năm 2020 lần lượt đạt 300,04 tỷ đồng và 25,70 tỷ đồng. Chiều ngày 22/12/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) long trọng tổ chức Hội nghị người lao động và tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD, công tác công đoàn năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

Công bố thông tin về Thông báo số 713/TB-KTNN ngày 14/12/2020 của Kiểm toán Nhà nước

(Ngày cập nhật: 18-12-2020 22:49:27)

Ngày 17/12/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Thông báo số 713/TB-KTNN ngày 14/12/2020 của Kiểm toán Nhà nước thông báo kết luận và kiến nghị kiểm toán đối với đơn vị về việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019. Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết!

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans