TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Ngày cập nhật: 31-08-2020 17:45:35)

Kính gửi: Quý Cổ đông. Ngày 31/08/2020, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 46820/20 ngày 19/08/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp. Công ty trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết. Trân trọng.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC BÁN NIÊN NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

(Ngày cập nhật: 07-08-2020 18:10:17)

Công văn số 418/CBTT-PTSCĐV về việc: Công bố thông tin BCTC bán niên năm 2020 đã được soát xét

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2020

(Ngày cập nhật: 20-07-2020 17:34:25)

Công văn số 396/PTSCDV-CBTT về việc: Công bố thông tin Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

(Ngày cập nhật: 20-07-2020 17:31:30)

Công văn số 395/PTSCDV-CBTT về việc: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans