Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH HỒI TỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Ngày cập nhật: 08-02-2018 23:17 (Đã xem 536 lần)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 08/02/2018, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, theo đó Công ty đã quyết định điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm 2016.

Công ty trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm: 49/TB-PTSCDV CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH HỒI TỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans