Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018

Ngày cập nhật: 29-05-2018 17:20 (Đã xem 374 lần)

        Ngày 28/05/2018, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans