Tin tức PTSC-ĐÌNHVŨ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỒNG HÀNH CÙNG CÔNG TÁC ATSKMT

Ngày cập nhật: 30-06-2018 08:33 (Đã xem 312 lần)

 

 

Trong 06 tháng đầu năm 2018 Cảng PTSC Đình Vũ đã thực hiện đón 155 chuyến tàu container của các hãng tàu như: Cosco, Evergreen, Sinotrans, CUL, Vsico… cập cầu khai thác an toàn, sản lượng hàng hóa thông qua ước đạt 160.261 tues bằng 118% so với cùng kỳ năm 2017 (hàng hóa thông qua đạt 134.966 tues). Đặc biệt trong tháng 05, Đơn vị đã đón 34 chuyến tàu container cập Cảng làm hàng, sản lượng thông qua đạt 34.038 tues, cao nhất từ trước đến nay.

 

 

Trong quá trình khai thác, có những thời điểm Đơn vị đón cùng lúc 2 chuyến tàu container cập cảng khai thác, sản lượng xuất nhập gần 3000 tues. Trước yêu cầu cao của hãng tàu phải giải phóng tàu trong vòng 24h, Đơn vị đã thu xếp, điều phối nhân lực, phương tiện, thiết bị làm việc hết công suất, thực hiện giao ca ngay tại cầu tầu để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu và đã được hãng tàu đánh giá cao.

 

 

Đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh đạt năng suất, hiệu quả cao đó là công tác duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị cũng như kiện toàn hệ thống HSEQ luông được quan tâm và chú trọng.

 

Trong tháng 6/2018, Công ty cũng đã triển khai công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV, người lao động thuộc các nhóm tuân thủ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016, đồng thời phối hợp cùng với các cơ quan hữu quan: Cảng vụ, Lực lượng biên phòng, Công an PCCC Hải Phòng, Khu công nghiệp diễn tập công tác an ninh cảng biển năm 2018 tại Đơn vị. Bên cạnh đó, công tác đánh giá nội bộ cấp Đơn vị và cấp Tổng công ty cũng được hoàn tất nhằm đảm bảo tính cải tiến liên tục của hệ thống HSEQ cũng như cải tiến trong công tác quản lý nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng ngày càng hiệu quả và an toàn hơn nữa.

 

                                                                                     Hải Phòng, ngày 22/6/2018                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Tuấn Nghĩa

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans