Tin cổ đông

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Ngày cập nhật: 20-08-2018 17:30 (Đã xem 466 lần)

 

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền. 

-         Tỷ lệ trả cổ tức: 05% trên mệnh giá, tương đương 500 đồng/01 cổ phiếu;

-         Số tiền chi trả: 20 tỷ;

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2018;

-         Ngày chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 28/09/2018;

-         Nguồn tiền chi trả: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2017 được phân phối;

-         Hình thức chi trả bằng tiền như sau:

• Đối với Cổ đông đã lưu ký: Trả vào tài khoản chứng khoán nơi Cổ đông đã lưu ký.

• Đối với Cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty hoặc trả vào tài khoản ngân hàng theo đề nghị của Cổ đông.    

Nội dung chi tiết trong file đính kèm:

 

Thông báo số 277/TB- PTSCDV Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017


Phiếu đăng ký nhận cổ tức qua chuyển khoản

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans