Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
SITC HAKATA

Cập nhật: 20/09/2021 12:20:19 SA

VSICO PROSPER

Cập nhật: 19/09/2021 8:19:04 CH

PREMIER

Cập nhật: 18/09/2021 5:00:30 CH

ASIAN ACE

Cập nhật: 12/09/2021 5:47:05 SA

Tin cổ đông

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ CÔNG TY, CÁC QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

Ngày cập nhật: 21-05-2021 17:46 (Đã xem 552 lần)

Kính gửi Quý Cổ đông,

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 163/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2021, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ như sau: 

1.        Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

2.        Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

3.        Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

4.        Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Công ty kính gửi đến Quý Cổ đông các Tài liệu nêu trên như đính kèm.

Trân trọng!

Đính kèm: 2021 05 21_Cong bo Dieu le cac Quy che quan ly noi bo cua Cong ty_182 PTSCDV-CBTT.

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans