Tin cổ đông
PTSC ĐÌNH VŨ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Ngày cập nhật: 07-04-2018 14:57:35)

Chiều ngày 06/04/2018, tại trụ sở Đơn vị, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC DV) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018 với sự tham gia của 09 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 29,244,200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,11 tổng số cổ phần của Công ty.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(Ngày cập nhật: 26-03-2018 15:30:20)

Kính gửi Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 1. Thời gian họp : Từ 14 giờ 00 phút ngày 06/4/2018 (Nhận đăng ký cổ đông từ 13 giờ 30 phút) 2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(Ngày cập nhật: 27-02-2018 17:29:03)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng số: 20
1 2 3 4
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans