LỊCH KHAI THÁC TÀU
ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 14/12/2017 5:08:45 SA

VSICO PIONEER

Cập nhật: 13/12/2017 8:46:06 SA

FENG YUN HE

Cập nhật: 12/12/2017 11:48:07 SA

PROSPER

Cập nhật: 12/12/2017 11:47:33 SA

Tin tức PTSC-ĐÌNHVŨ
Công bố: Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sửa đổi bổ sung lần thứ 3 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

(Ngày cập nhật: 16-06-2016 17:04:13)

Ngày 15/6/2016 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành  Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 3 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty xin thông báo đế Quý cổ đông được biết. Trân trọng, Chi tiết xem trong tài liệu đính kèm: Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên PTSC Đình Vũ năm 2016

(Ngày cập nhật: 09-04-2016 12:25:35)

Ngày 08/4/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ– Khu Công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng , Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã nghe báo cáo và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Bản cung cấp thông tin Thành viên Hội đồng quản trị

(Ngày cập nhật: 16-03-2016 08:59:07)

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 16/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-PTSCĐV-HĐQT về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Cáp Trọng Cường là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, chế độ bán chuyên trách.

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ngày cập nhật: 16-03-2016 08:58:57)

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 16/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-PTSCĐV-HĐQT về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên PTSC Đình Vũ năm 2015

(Ngày cập nhật: 02-03-2016 14:26:46)

Ngày 14/4/2015, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Tổng số: 15
1 2 3
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans