Tin tức PTSC-ĐÌNHVŨ
Thư cảm ơn khách hàng của Giám Đốc PTSC Đình Vũ nhân dịp đầu năm 2018

(Ngày cập nhật: 24-01-2018 09:43:43)

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) chân thành cảm ơn sự tin tưởng, hợp tác và ủng hộ của quý Đối tác/Quý Khách hàng trong suốt thời gian qua.

PTSC Đình Vũ - Nhìn lại chặng đường năm 2017

(Ngày cập nhật: 24-01-2018 09:27:24)

Nhìn lại những thăng trầm của hoạt động kinh doanh khai thác hàng container của Cảng PTSC Đình Vũ trong thời gian qua, có thể nói năm 2017 là một năm có nhiều kết quả rất ấn tượng.

Công bố: Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sửa đổi bổ sung lần thứ 3 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

(Ngày cập nhật: 16-06-2016 17:04:13)

Ngày 15/6/2016 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành  Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 3 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty xin thông báo đế Quý cổ đông được biết. Trân trọng, Chi tiết xem trong tài liệu đính kèm: Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên PTSC Đình Vũ năm 2016

(Ngày cập nhật: 09-04-2016 12:25:35)

Ngày 08/4/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ– Khu Công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng , Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã nghe báo cáo và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Bản cung cấp thông tin Thành viên Hội đồng quản trị

(Ngày cập nhật: 16-03-2016 08:59:07)

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 16/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-PTSCĐV-HĐQT về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Cáp Trọng Cường là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, chế độ bán chuyên trách.

Tổng số: 17
1 2 3 4
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans