ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 18/10/2018 8:24:49 SA

VSICO PIONEER

Cập nhật: 18/10/2018 1:06:24 CH

PROMOTE

Cập nhật: 17/10/2018 4:12:05 SA

MIYUNHE

Cập nhật: 16/10/2018 9:16:01 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PIONEER/1741N-1742S

Ngày cập nhật: 05-12-2017 22:34

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PIONEER Chuyến 1741N-1742S
ETA 05/12/2017 ETD 06/12/2017
Giờ cập cầu 05/12/2017 07:30 Giờ rời cầu 05/12/2017 22:30
Bắt đầu làm hàng 05/12/2017 07:35 Kết thúc làm hàng 05/12/2017 20:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans