LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PIONEER/1741N-1742S

Ngày cập nhật: 05-12-2017 22:34

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuVSICO PIONEER Chuyến1741N-1742S
ETA05/12/2017 ETD06/12/2017
Giờ cập cầu05/12/2017 07:30 Giờ rời cầu05/12/2017 22:30
Bắt đầu làm hàng05/12/2017 07:35 Kết thúc làm hàng05/12/2017 20:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans