LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1749W-1749E

Ngày cập nhật: 07-12-2017 06:47

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuZHONG LIAN HAI XIA Chuyến1749W-1749E
ETA06/12/2017 ETD07/12/2017
Giờ cập cầu06/12/2017 08:00 Giờ rời cầu07/12/2017 06:30
Bắt đầu làm hàng06/12/2017 08:00 Kết thúc làm hàng07/12/2017 01:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans