KUO LUNG

Cập nhật: 19/11/2018 10:24:09 CH

VSICO PIONEER

Cập nhật: 19/11/2018 6:30:17 CH

HAIAN TIME

Cập nhật: 18/11/2018 7:20:36 CH

HAIAN BELL

Cập nhật: 18/11/2018 10:52:15 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1749W-1749E

Ngày cập nhật: 07-12-2017 06:47

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1749W-1749E
ETA 06/12/2017 ETD 07/12/2017
Giờ cập cầu 06/12/2017 08:00 Giờ rời cầu 07/12/2017 06:30
Bắt đầu làm hàng 06/12/2017 08:00 Kết thúc làm hàng 07/12/2017 01:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans