PROSPER

Cập nhật: 20/07/2018 11:03:25 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 20/07/2018 11:41:55 SA

FENGYUNHE

Cập nhật: 19/07/2018 7:37:05 CH

KUO LUNG

Cập nhật: 18/07/2018 7:58:46 CH

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PRUDENT/1740N-1741S

Ngày cập nhật: 08-12-2017 10:58

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PRUDENT Chuyến 1740N-1741S
ETA 07/12/2017 ETD 08/12/2017
Giờ cập cầu 07/12/2017 07:25 Giờ rời cầu 08/12/2017 08:30
Bắt đầu làm hàng 07/12/2017 07:30 Kết thúc làm hàng 08/12/2017 06:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans