LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1747S-1748N

Ngày cập nhật: 08-12-2017 10:59

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuKUO LUNG Chuyến1747S-1748N
ETA07/12/2017 ETD08/12/2017
Giờ cập cầu07/12/2017 15:45 Giờ rời cầu08/12/2017 10:30
Bắt đầu làm hàng07/12/2017 15:50 Kết thúc làm hàng08/12/2017 08:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans