JINYUNHE

Cập nhật: 21/08/2018 11:01:10 CH

PROMOTE

Cập nhật: 21/08/2018 11:01:59 CH

MIYUNHE

Cập nhật: 21/08/2018 6:14:53 SA

PROSPER

Cập nhật: 20/08/2018 4:32:48 CH

LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1747S-1748N

Ngày cập nhật: 08-12-2017 10:59

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1747S-1748N
ETA 07/12/2017 ETD 08/12/2017
Giờ cập cầu 07/12/2017 15:45 Giờ rời cầu 08/12/2017 10:30
Bắt đầu làm hàng 07/12/2017 15:50 Kết thúc làm hàng 08/12/2017 08:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans