KUO LUNG

Cập nhật: 19/11/2018 10:24:09 CH

VSICO PIONEER

Cập nhật: 19/11/2018 6:30:17 CH

HAIAN TIME

Cập nhật: 18/11/2018 7:20:36 CH

HAIAN BELL

Cập nhật: 18/11/2018 10:52:15 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1747S-1748N

Ngày cập nhật: 08-12-2017 10:59

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1747S-1748N
ETA 07/12/2017 ETD 08/12/2017
Giờ cập cầu 07/12/2017 15:45 Giờ rời cầu 08/12/2017 10:30
Bắt đầu làm hàng 07/12/2017 15:50 Kết thúc làm hàng 08/12/2017 08:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans