LỊCH KHAI THÁC TÀU

VIETSUN FORTUNE/1419N- 1419S

Ngày cập nhật: 10-06-2018 20:24

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VIETSUN FORTUNE Chuyến 1419N- 1419S
ETA 10/06/2018 ETD 10/06/2018
Giờ cập cầu 10/06/2018 07:20 Giờ rời cầu 10/06/2018 20:30
Bắt đầu làm hàng 10/06/2018 07:30 Kết thúc làm hàng 10/06/2018 18:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans