LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PIONEER/1819N-1820S

Ngày cập nhật: 11-06-2018 19:22

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PIONEER Chuyến 1819N-1820S
ETA 11/06/2018 ETD 11/06/2018
Giờ cập cầu 11/06/2018 03:20 Giờ rời cầu 11/06/2018 18:30
Bắt đầu làm hàng 11/06/2018 03:25 Kết thúc làm hàng 11/06/2018 17:35

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans