KUO LUNG

Cập nhật: 19/11/2018 10:24:09 CH

VSICO PIONEER

Cập nhật: 19/11/2018 6:30:17 CH

HAIAN TIME

Cập nhật: 18/11/2018 7:20:36 CH

HAIAN BELL

Cập nhật: 18/11/2018 10:52:15 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAIYUNHE/1682S-1683N

Ngày cập nhật: 12-06-2018 22:57

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAIYUNHE Chuyến 1682S-1683N
ETA 11/06/2018 ETD 12/06/2018
Giờ cập cầu 11/06/2018 19:10 Giờ rời cầu 12/06/2018 18:30
Bắt đầu làm hàng 11/06/2018 19:15 Kết thúc làm hàng 12/06/2018 16:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans