LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/1811N-1812S

Ngày cập nhật: 14-06-2018 15:24

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 1811N-1812S
ETA 13/06/2018 ETD 14/06/2018
Giờ cập cầu 13/06/2018 13:45 Giờ rời cầu 14/06/2018 14:30
Bắt đầu làm hàng 13/06/2018 13:50 Kết thúc làm hàng 14/06/2018 13:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans