LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROSPER/1823N-1824S

Ngày cập nhật: 12-07-2018 14:27

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROSPER Chuyến 1823N-1824S
ETA 11/07/2018 ETD 12/07/2018
Giờ cập cầu 11/07/2018 11:40 Giờ rời cầu 12/07/2018 16:30
Bắt đầu làm hàng 11/07/2018 12:00 Kết thúc làm hàng 12/07/2018 16:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans