LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/1815N-1816S

Ngày cập nhật: 13-07-2018 14:45

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 1815N-1816S
ETA 12-07-2018 ETD 13-07-2018
Giờ cập cầu 12/07/2018 15:50 Giờ rời cầu 13/07/2018 14:30
Bắt đầu làm hàng 12/07/2018 15:55 Kết thúc làm hàng 13/07/2018 14:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans