LỊCH KHAI THÁC TÀU

JINYUNHE/1684S-1685N

Ngày cập nhật: 13-07-2018 19:08

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu JINYUNHE Chuyến 1684S-1685N
ETA 12-07-2018 ETD 13-07-2018
Giờ cập cầu 12/07/2018 16:10 Giờ rời cầu 13/07/2018 20:30
Bắt đầu làm hàng 12/07/2018 16:15 Kết thúc làm hàng 13/07/2018 19:10

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans