ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 18/10/2018 8:24:49 SA

VSICO PIONEER

Cập nhật: 18/10/2018 1:06:24 CH

PROMOTE

Cập nhật: 17/10/2018 4:12:05 SA

MIYUNHE

Cập nhật: 16/10/2018 9:16:01 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/1826N-1827S

Ngày cập nhật: 09-10-2018 12:49

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 1826N-1827S
ETA 08-10-2018 ETD 09-10-2018
Giờ cập cầu 08/10/2018 11:30 Giờ rời cầu 09/10/2018 12:30
Bắt đầu làm hàng 08/10/2018 12:00 Kết thúc làm hàng 09/10/2018 10:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans