ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 18/10/2018 8:24:49 SA

VSICO PIONEER

Cập nhật: 18/10/2018 1:06:24 CH

PROMOTE

Cập nhật: 17/10/2018 4:12:05 SA

MIYUNHE

Cập nhật: 16/10/2018 9:16:01 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

FENGYUNHE/1692S-1693N

Ngày cập nhật: 10-10-2018 13:58

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu FENGYUNHE Chuyến 1692S-1693N
ETA 09/10/2018 ETD 10/10/2018
Giờ cập cầu 09/10/2018 14:55 Giờ rời cầu 10/10/2018 12:30
Bắt đầu làm hàng 09/10/2018 15:00 Kết thúc làm hàng 10/10/2018 07:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans