LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1841W-1841E

Ngày cập nhật: 12-10-2018 18:46

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1841W-1841E
ETA 10/10/2018 ETD 11/10/2018
Giờ cập cầu 10/10/2018 13:30 Giờ rời cầu 11/10/2018 06:30
Bắt đầu làm hàng 10/10/2018 13:35 Kết thúc làm hàng 11/10/2018 03:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans