LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PROSPER/1835N-1836S

Ngày cập nhật: 06-11-2018 12:26

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PROSPER Chuyến 1835N-1836S
ETA 05/11/2018 ETD 06/11/2018
Giờ cập cầu 05/11/2018 13:25 Giờ rời cầu 06/11/2018 12:30
Bắt đầu làm hàng 05/11/2018 13:25 Kết thúc làm hàng 06/11/2018 11:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans