KUO LUNG

Cập nhật: 19/11/2018 10:24:09 CH

VSICO PIONEER

Cập nhật: 19/11/2018 6:30:17 CH

HAIAN TIME

Cập nhật: 18/11/2018 7:20:36 CH

HAIAN BELL

Cập nhật: 18/11/2018 10:52:15 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1841S-1842N

Ngày cập nhật: 07-11-2018 10:22

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1841S-1842N
ETA 06/11/2018 ETD 07/11/2018
Giờ cập cầu 06/11/2018 14:10 Giờ rời cầu 07/11/2018 10:30
Bắt đầu làm hàng 06/11/2018 14:15 Kết thúc làm hàng 07/11/2018 09:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans