LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1841S-1842N

Ngày cập nhật: 07-11-2018 10:22

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1841S-1842N
ETA 06/11/2018 ETD 07/11/2018
Giờ cập cầu 06/11/2018 14:10 Giờ rời cầu 07/11/2018 10:30
Bắt đầu làm hàng 06/11/2018 14:15 Kết thúc làm hàng 07/11/2018 09:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans