LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1845W-1845E

Ngày cập nhật: 08-11-2018 06:33

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1845W-1845E
ETA 07/11/2018 ETD 08/11/2018
Giờ cập cầu 07/11/2018 11:45 Giờ rời cầu 08/11/2018 06:30
Bắt đầu làm hàng 07/11/2018 12:00 Kết thúc làm hàng 08/11/2018 03:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans