LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/1830N-1831S

Ngày cập nhật: 09-11-2018 00:33

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 1830N-1831S
ETA 08/11/2018 ETD 09/11/2018
Giờ cập cầu 08/11/2018 07:30 Giờ rời cầu 09/11/2018 00:30
Bắt đầu làm hàng 08/11/2018 07:35 Kết thúc làm hàng 08/11/2018 22:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans