Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 20/06/2024 8:58:01 SA

HAIAN PARK

Cập nhật: 18/06/2024 5:46:54 SA

PRIME

Cập nhật: 18/06/2024 10:46:15 SA

VSICO PROSPER

Cập nhật: 17/06/2024 10:01:43 SA

Công bố thông tin Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Ngày cập nhật: 07-06-2024 20:52:51)

Công văn số: 198/CBTT-PTSCDV về việc Công bố thông tin Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

(Ngày cập nhật: 07-06-2024 20:48:22)

Kính gửi Quý Cổ đông. Ngày 07/06/2024, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhận được Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi thông tin Đơn từ nhiệm nói trên đến Quý Cổ đông.

Công bố thông tin về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

(Ngày cập nhật: 16-05-2024 19:04:13)

Ngày 15/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ra Nghị quyết số 29/NQ-PTSCDV-HĐQT về việc Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Ngày cập nhật: 16-05-2024 17:08:02)

Công văn số 172/PTSCDV-TCHC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans