Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 20/06/2024 8:58:01 SA

HAIAN PARK

Cập nhật: 18/06/2024 5:46:54 SA

PRIME

Cập nhật: 18/06/2024 10:46:15 SA

VSICO PROSPER

Cập nhật: 17/06/2024 10:01:43 SA

Chuyên Trang HSEQ

Tiếp tục triển khai quy định về quản lý, thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước Cảng PTSC Đình Vũ

Ngày cập nhật: 23-07-2019 11:12 (Đã xem 3059 lần)

 

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) xin chân thành cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của các Quý khách hàng, Đại lý/hãng tàu trong suốt thời gian qua.

Thực hiện các quy định liên quan đến việc thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước Cảng biển đáp ứng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT và Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT;

Thực hiện yêu cầu của Cảng vụ Hàng Hải Hải Phòng tại Văn bản số 1250/CVHHHP-TTTT ngày 22/7/2019 về việc tiếp tục triển khai quy định về quản lý, thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước Cảng biển;

Trên cơ sở hướng dẫn tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước Cảng biển, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Hòa Anh về việc thường trực tiếp nhận, thu gom và xử lý chất thải nguy hại từ tàu thuyền tại Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đồng thời niêm yết thông tin theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT lên trang web của Công ty và Trụ sở Công ty theo quy định.

PTSC Đình Vũ xin gửi kèm theo đây nội dung chi tiết bản Hợp đồng, Mẫu niêm yết và Văn bản đăng ký cung ứng dịch vụ thu gom và xử lý chất thải của Công ty CP Hòa Anh để Quý khách hàng, Đại lý/Hãng tàu được biết và kính đề nghị Quý Khách hàng, Đại lý liên hệ với Cảng khi có yêu cầu công việc thu gom, xử lý chất thải từ tàu thuyền tại Cảng PTSC Đình Vũ.

 

Công văn số 247/PTSCĐV-KD Tiếp tục triển khai quy định về quản lý thu gom và xử lý rác thải từ tàu thuyền trong vùng nước Cảng PTSC Đình Vũ

Văn bản đăng ký xử lý chất thải và hợp đồng

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans