Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PREMIER

Cập nhật: 20/06/2024 8:58:01 SA

HAIAN PARK

Cập nhật: 18/06/2024 5:46:54 SA

PRIME

Cập nhật: 18/06/2024 10:46:15 SA

VSICO PROSPER

Cập nhật: 17/06/2024 10:01:43 SA

Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ngày cập nhật: 04-06-2022 18:28 (Đã xem 801 lần)

- Căn cứ theo Nghị quyết số 42/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

Công văn số 180/CBTT-PTSCDV về việc Thông báo thay đổi nhân sự

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans