Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
PRIME

Cập nhật: 31/03/2023 9:03:31 CH

VSICO PROSPER

Cập nhật: 28/03/2023 2:21:55 SA

PROGRESS

Cập nhật: 26/03/2023 12:33:49 CH

REN JIAN 6

Cập nhật: 25/03/2023 4:58:49 SA

Giới thiệu chung

Ban lãnh đạo

Ngày cập nhật: 17-02-2016 09:31 (Đã xem 15004 lần)

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Vũ Hữu An - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ngày sinh                   : 22/08/1964

- Quê quán                    : Ngũ Đoan - Kiến Thụy - Hải Phòng

- Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Kỹ sư QTDN

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác      : Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng; Phó Giám đốc Phụ trách Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng; Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ DK Hải Phòng; Chủ tịch HĐQT PTSC Đình Vũ.

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email     : anvh@ptscdinhvu.com.vn

2. Ông Nguyễn Hải Bằng - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc


- Ngày sinh                    : 30/03/1974

- Quê quán                     : Đồng Minh - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

- Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư Hóa Dầu, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp.

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác     : Phó Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu Dầu khí Hà Nội(PDC), Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng (PTSC);

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email    : bangnguyen@ptsc.com.vn

3. Ông Cáp Trọng Cường - Uỷ viên HĐQT

- Ngày sinh                    : 24/4/1978

- Quê quán                     : Thồ Hà - Việt Yên- Bắc Giang

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân Quản trị Kinh doanh

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác     : Đại diện Thương mại KC HP - Công ty Bóng đèn Điện Quang TP. HCM; Giám đốc Thương mại khu vực Đông Bắc - Công ty Bóng đèn Điện Quang TP. HCM; Nhân viên Ban kế hoạch khai thác - Xí nghiệp Cảng Viconship; Phó phòng phụ trách phòng khai thác bãi - Xí nghiệp Cảng Viconship; Trưởng phòng khai thác bãi - Xí nghiệp Cảng Viconship; Phó giám đốc - Xí nghiệp Cảng Viconship; Giám đốc - Xí nghiệp Cảng Viconship; Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email    : cuongct@vipgreenport.com.vn

4. Ông Nguyễn Tiên Phong - Uỷ viên HĐQT


- Ngày sinh                    : 15/11/1975

- Quê quán                     : Nam Trung - Nam Đàn - Nghệ An

- Trình độ chuyên môn   : Cử nhân Kinh tế phát triển

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác     : Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi; Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí; Phó phụ trách phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí; Phó phụ trách phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC); Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty PTSC; Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty PTSC.

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email    : phongnguyen@ptsc.com.vn
   
5. Ông Bùi Văn Đại - Uỷ viên HĐQT

- Ngày sinh                   : 
26/07/1982

- Quê quán                    : 
Hải phòng

- Trình độ chuyên môn  : 
Kỹ sư Thiết kế thân tàu thủy/Cử nhân Anh văn

- Ngoại ngữ                  : Tiếng Anh

- Quá trình công tác    : 
Chuyên viên Phòng Kỹ thuật, Tổng công ty Đóng tàu Bạch Đằng, Tp. Hải phòng; Chuyên viên Ban Đóng Mới, Dự án Đóng mới Kho nổi FSO5, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC; Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện nổi PTSC Shipyard, Tỉnh Đồng Nai; Chuyên viên Phòng Dự án Phương tiện nổi, Dự án Đóng mới Kho nổi FSO PTSC Biển Đông 01 tại Tongyeong - Hàn Quốc, Ban Phát triển Kinh doanh và Quản lý Dự án, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC;  Phó Trưởng phòng Dự án Phương tiện nổi, Dự án Đóng mới Kho nổi FSO PTSC Biển Đông 01 tại Tongyeong - Hàn Quốc, Ban Phát triển Kinh doanh và Quản lý dự án, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC; Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Chi nhánh Tổng công ty PTSC tại Hà Nội – PTSC Hà Nội, Tp. Hà Nội; Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật, Chi nhánh Tổng công ty PTSC tại Hà Nội – PTSC Hà Nội, Tp. Hà Nội; Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội.

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email    : daibui@ptsc.com.vn

 

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban kiểm soát

- Ngày sinh                   : 06/08/1976

- Quê quán                    : Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân Kinh tế, Tài chính kế toán

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác     : 
Nhân viên Kế toán, Công ty C.B Lâm Nông sản Thực phẩm, TP Yên Bái; Phụ trách Kế toán Nhà máy Giấy Văn Chấn, Công ty C.B Lâm Nông sản Thực phẩm, TP Yên Bái; Kế toán tổng hợp, Công ty C.B Lâm Nông sản Thực phẩm, TP Yên Bái; Phụ trách kế toán Nhà máy Giấy yên Bình; Nhân viên kế toán Công ty CP Vật tư BVTV Hòa Bình; Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng 121-CIENCO1; Kế toán Ban QLDA Công trình Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Phó phòng TCKT; Phó Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA Công trình Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Kế toán trưởng Ban QLDA Xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Phó Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA Xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam; Phó trưởng phòng Tài chính kế toán (Phụ trách) Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội; Phó trưởng phòng Tài chính kế toán (Phụ trách) Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội. Trưởng Ban Kiểm soát PTSC Đình Vũ

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email     : trungnguyenthanh@ptsc.com.vn

2. Bà Dương Thị Ngọc Quý - Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày sinh                   : 
22/03/1984

- Quê quán                    : 
Hà Nội

- Trình độ chuyên môn  : 
Cử nhân ngành Kế toán Kiểm toán

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác      : 
Nhân viên phòng kế toán- Công ty CP Dược phẩm Việt Nam Ampharco; Chuyên viên Phòng Kế toán Tổng hợp – Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Chuyên viên Phòng Kế toán Tổng hợp – Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Thành viên Ban Kiểm soát PTSC Đình Vũ; Phó phòng Phòng Kế toán Tổng hợp – Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Thành viên Ban Kiểm soát PTSC Đình Vũ

- Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email     : quyduong@ptsc.com.vn

 3. Bà Bùi Thị Lệ - Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày sinh                   : 
12/08/1990

- Quê quán                    : 
Phú Thọ

- Trình độ chuyên môn  : 
Cử nhân Kế toán

- Ngoại ngữ                   : Tiếng Anh

- Quá trình công tác      : 
Nhân viên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Tài chính Dầu khíChuyên viên Kế toán Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội; Thành viên Ban Kiểm soát PTSC Đình Vũ

 - Tel        : (+84)31 3979 710                 Fax: (+84)31 3979 712

- Email     : lebui@ptsc.com.vn

 

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans