Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Quý khách vui lòng quét mã QR để đánh giá chất lượng dịch vụ của cảng PTSC-Đình Vũ!
Hoặc
Click vào đây
HAIAN BELL

Cập nhật: 02/10/2023 3:22:23 SA

INFERRO

Cập nhật: 02/10/2023 6:57:32 SA

PROGRESS

Cập nhật: 01/10/2023 4:45:25 CH

VSICO PROSPER

Cập nhật: 30/09/2023 5:40:30 SA

TIN TỨC PTSC-ĐÌNH VŨ
CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC BÁN NIÊN NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

(Ngày cập nhật: 01-08-2023 18:29:41)

Công văn số 268/CBTT-PTSCĐV về việc: Công bố thông tin BCTC bán niên năm 2023 đã được soát xét

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

(Ngày cập nhật: 29-07-2023 14:51:28)

Công văn số 264/CBTT-PTSCDV: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

(Ngày cập nhật: 19-07-2023 17:23:30)

Công văn số 257/CBTT-PTSCDV ngày 19/07/2023 về việc: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

(Ngày cập nhật: 23-06-2023 16:49:20)

Kính gửi Quý Cổ đông. Ngày 22/06/2023, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ký Hợp đồng kiểm toán số 9675/PwC-HCMC/HĐ/2023 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans